POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor tale cu caracter personal (“Date cu Caracter Personal”) și am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele tale cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către World Comm Trading GFZ SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în Mun. București, str. Splaiul Independenței, nr. 319, OB 209, parter, stânga, cod de identificare fiscală RO16167421, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10819/2014 (“World Comm”, “noi”), în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.worldcomm.ro („website”). De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera datele cu caracter personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate. Dacă vom face modificări la această Politică de Confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Site și vom actualiza data menționată la “Ultima actualizare”. De asemenea, te vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că ești informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul tău prealabil și care se vor aplica din momentul în care îți exprimi acest consimțământ.

 1. Aplicabilitate

Această notă de informare are în vedere doar prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților efectuată de World Comm Trading GFZ SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal. Prezenta notă de informare nu are în vedere prelucrările pe care le efectuează partenerii comerciali World Comm.

Pentru modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal de către partenerii comerciali World Comm, în calitate de operator, te rugăm să consulți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către World Comm Trading GFZ SRL, te rugăm să ne scrii la adresa privacy@worldcomm.ro sau să citești această Politică de Confidențialitate.

 1. Datele cu Caracter Personal prelucrate și scopurile prelucrării

Utilizăm datele tale numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Prezenta secțiune descrie scopurile pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, așa cum sunt definite în Regulamentul General privind Protecția Datelor, în categoria de date speciale cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 • 2.1 Date de navigare pe Website

Pe website-ul nostru, pe lângă datele prelucrate mai jos, putem colecta și stoca informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii noastre de Cookies, care poate fi accesată pe pagina dedicată de pe website-ul nostru, https://worldcomm.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/.

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea webite-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea webite-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor de navigare constau în interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea webite-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a website-ului nostru, precum și pentru a ne permite să ne conformăm îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre.

 • 2.2 Furnizarea produselor și serviciilor World Comm, inclusiv prin intermediul partenerilor comerciali

Serviciile pe care World Comm le efectuează, inclusiv prin intermediul partenerilor comerciali, pot fi, dar fără a se limita la:

 • preluarea comenzilor (înregistrare, validare, facturare, expediere);
 • soluționarea incidentelor de orice natura privind comenzile;
 • returnarea, parțială sau totală, a produselor dintr-o comandă, conform termenilor și condițiilor;
 • rambursarea contravalorii produselor;
 • rezolvarea solicitărilor/ sesizărilor/ reclamațiilor.

Pentru a beneficia de produsele și serviciile noastre vom avea nevoie de următoarele Date cu Caracter Personal: numele și prenumele, date de contact (e-mail, număr/numere de telefon), adresele de livrare și de facturare, produsul dorit, detalii de facturare, metoda de plată, retururile produselor achiziționate. Refuzul de a furniza aceste date, determină imposibilitatea, totală sau parțială, de a beneficia de serviciile și produsele noastre.

Nu vom colecta și nici nu vom stoca alte informații exceptându-le pe cele detaliate anterior. Astfel, nu vom prelucra datele tale cu caracter personal referitoare la cardurile de credit, poza ta de profil sau orice alte detalii pe care le-ai împărtășit cu partenerii noștri comerciali prin intermediul contului din website-ul/aplicatiile acestora.

Temeiul legal al acestor prelucrări îl reprezintă executarea contractului și furnizarea serviciilor noastre. De asemenea, în unele situații temeiul de prelucrare a acestor date constă și în interesul nostru legitim de ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile tale fundamentale. Astfel, interesul nostru legitim poate consta în luarea unor măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente sau măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

 • 2.3 Comunicări comerciale, sondaje și analize de marketing

Ai posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului și a mesajelor SMS, și de a participa la sondaje de opinie și analize de marketing în legătură cu produsele și serviciile oferite de World Comm în vederea îmbunătățirii acestor. Dacă optezi pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, sondaje de opinie și analize de marketing, vom utiliza numele și prenumele tău, adresa ta de e-mail și/sau numărul de telefon. Îți vom trimite mesaje conținând:

 • informații generale și specifice;
 • informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ai achiziționat;
 • informații cu privire la oferte sau promoții;
 • alte comunicări comerciale cum ar fi sondaje de opinie și analize de marketing.

Poți refuza să ne furnizezi aceste date, să primești comunicări comerciale din partea noastră sau să participi în sondaje de opinie și analize de marketing.

Dacă ți-ai dat consimțământul și te-ai răzgândit, sau dorești să-l actualizezi, poți să o faci în orice moment și fără costuri, prin dezabonare de la lista de email în baza butonului de dezabonare inclus în orice email primit de la noi sau prin trimiterea unui e-mail la adresa privacy@worldcomm.ro.

Temeiul legal pentru această prelucrare îl reprezintă consimțământul tău liber exprimat.

 • 2.4 Selectarea candidaților pentru posturile companiei

World Comm scoate recurent posturi vacante pentru selecție și recutare, posturi care sunt prezentate pe website-ul companiei, pe platforme de recrutare specializate sau pe rețele de socializare. Dacă decizi să aplici pentru unul din posturile noastre disponibile, vom prelucra numele și prenumele tău, adresa ta de e-mail și numărul de telefon, adresa de domiciliu, C.V. (curriculum vitae), date comunicate în cadrul interviului, date legate de experiența profesională anterioară, calificări și istoricul locurilor de muncă, pregătirea vocațională, conferințe și seminare, educație, informații incluse în diplomele de studii, informații în legătură cu verificarea antecedentelor (în conformitate cu legislația aplicabilă) și rapoarte de căutare și de la firmele de recrutare. Scopul acestei prelucrări constă în contactarea candidaților, intervievarea și angajarea acestora în compania noastră.

Temeiul legal al prelucrării este executarea unui contract în care ești parte sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract.

Refuzul de a furniza aceste date, determină imposibilitatea de a te include în procesul nostru de selecție și recrutare.

 • 2.5 Supravegherea video

În sediile World Comm sunt instalate echipamente de supraveghere video. Prelucrăm imaginea prin mijloace automatizate în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor World Comm.

Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul nostru legitim în asigurarea pazei și siguranței în magazinele World Comm.

 1. Durata de prelucrare

Ca regulă generală, durata de prelucrare a datelor tale cu caracter personal este:

 • datele de navigare pe Website vor fi păstrate pe o perioadă de până la un an de zile;
 • datele cu caracter personal colectate în vederea furnizării serviciilor si produselor World Comm vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legale;
 • datele cu caracter personal colectate în vederea comunicărilor comerciale, sondajelor de opinie și analize de marketing vor fi păstrate până la retragerea consimțământului tău;
 • înregistrările video de pe camerele de supraveghere vor fi stocate pe o durată de până la 30 de zile;
 • datele cu caracter personal colectate în vederea selecției și recrutării pentru unul din posturile noastre vacante vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legale pentru cazurile în care a existat un contract de muncă în raport cu noi, sau până la 6 luni de la finalizarea procesului de recrutare pentru postul la care ai aplicat, în cazul în care nu ai fost selectat pentru ocuparea postului respectiv.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra datele cu caracter personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal sau de tranzacțiile efectuate.

 1. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.

Putem transfera datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: companii din grup, parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, furnizorilor de servicii de plată, companii ce oferă servicii de arhivare, service-uri autorizate, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, companii de marketing, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Zona Economică Europeana, precum și în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul datelor cu caracter personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană).

Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail privacy@worldcomm.ro.

 1. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a le proteja, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

 1. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării, precum: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele sunt păstrate, dacă sunt transferate în străinătate și cum le protejăm, de unde am obținut datele tale cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: În orice moment, ai dreptul de a de a solicita rectificarea datelor tale cu caracter personal. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat datele tale cu caracter personal.

Dreptul la ștergere: Ai posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. Datele cu caracter personal vor fi șterse atunci când cerințele legale sunt îndeplinite.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, poți solicita să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul la furnizarea datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul de a le transmite altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a vă opune prelucrării datelor tale cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, World Comm este îndreptățită să prelucreze în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automatizate: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii contact pentru Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul consimțământului acordat, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail privacy@worldcomm.ro.

 1. Contact

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la implementarea acesteia, poți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul World Comm la adresa de email privacy@worldcomm.ro sau prin poștă sau curier la adresa Mun. București, str. Splaiul Independenței, nr. 319, OB 209, parter, cod poștal 060044, cu mențiunea “in atenția responsabilului World Comm cu protecția datelor”

Ne rezervăm dreptul de a modifica dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate fără o notificare prealabilă. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica de la data la care a fost efectuată.

Ultima actualizare: 29.10.2019