POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare:

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor tale cu caracter personal (“Date cu Caracter Personal”) și am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele tale cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către World Comm Trading GFZ SRL, o societate incorporată și funcționând potrivit legii române, având sediul în Mun. București, str. Splaiul Independenței, nr. 319, OB 209, parter, stânga, cod de identificare fiscală RO16167421, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10819/2014 (“World Comm”, “noi”), în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.worldcomm.ro („Site”). De fiecare dată când suntem obligați de legea aplicabilă, vom solicita consimțământul tău liber, informat, specific și neechivoc pentru prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Prin exprimarea consimțământului tău, vei fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.
Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când dispozițiile acestei Politici de Confidențialitate. Dacă vom face modificări la această Politică de Confidențialitate, vom face disponibilă versiunea actualizată pe Site și vom actualiza data menționată la “Ultima actualizare”. De asemenea, te vom atenționa cu privire la modificările intervenite, pentru a ne asigura că ești informat cu privire la modul în care vor fi utilizate Datele cu Caracter Personal. Orice modificare a Politicii de Confidențialitate se va aplica de la data la care a fost efectuată, cu excepția modificărilor care necesită consimțământul tău prealabil și care se vor aplica din momentul în care îți exprimi acest consimțământ.

1. Datele cu Caracter Personal prelucrate și scopurile prelucrării
1.1. Date de navigare pe Site
Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Site-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal (așa numitele „log files”), a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.
Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.
Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia.
Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor de navigare constau în interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Site-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Site-ului nostru, precum și pentru a ne permite să ne conformăm îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre.
1.2. Contact
Ai posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail sau prin telefon. În această situație, vom folosi Datele tale cu Caracter Personal doar pentru a te contacta în legătura cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.
Temeiul legal pentru această prelucrare constă în executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract. Refuzul de a furniza aceste date determină imposibilitatea contactării tale pentru soluționarea problemei tale și pentru a-ți oferi suport.
2. Durata de prelucrare
Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal este: 5 ani
În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.
De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal sau de tranzacții.
3. Transferul Datelor cu Caracter Personal
Datele cu Caracter Personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.
Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, companii ce oferă servicii de arhivare, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, service-uri autorizate, companii de marketing, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.
Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Poți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitate în acest sens, te rugăm să ne contactezi la datele de contact menționate mai jos.
4. Securitatea Datelor cu Caracter Personal
Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.
5. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:
Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.
Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.
Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; ai retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal pe alte temeiuri legale; Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; dai curs unui drept legal de a te opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.
Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în cazul în care contești corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele personale sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.
Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, World Comm este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.
Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.
Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru a afla mai multe despre modul în care poți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail privacy@worldcomm.ro.
6. Contact
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la privacy@worldcomm.ro.